CF AUDIO LOGO_BANNER
 

Hỗ trợ trực tuyến

Tư vấn sản phẩm

0899.888.009

Tư vấn kỹ thuật

0983676466

Loa kéo di động Live Beat LB 15S-X2

Loa kéo di động Live Beat LB 15S-X2

LB 15S-X2

Giá cũ: 15,900,000 VND  

Giá bán: 14,290,000 VND

Bạn đã lưu: 1,610,000 VND (10%)
-10%
Tình trạng:

Loa Kéo Di Động Live Beat LB 15S-X2 ( Thùng gỗ ). loa kéo di động, loa vali kéo di động, loa kéo live beat, loa kéo di động live beat. 

Ø  Loa 4 tấc x2, thùng gỗ

v  Phụkiện: 1 remote, 2 micro khôngdây, có sạc

v  Bass: 40cm x 2

v  Bluetooth: có

v  Cổng USB: có

v  CôngSuất 400w x 2

Micro Chống hú

Âm ly FP-Cf Audio

Âm ly FP-Cf Audio

[Liên hệ giá]


Âm ly KE-Cf Audio

Âm ly KE-Cf Audio

[Liên hệ giá]


Âm ly Q-Cf Audio

Âm ly Q-Cf Audio

[Liên hệ giá]


Âm ly TP-Cf Audio

Âm ly TP-Cf Audio

[Liên hệ giá]


CA-10

Loa CF Audio CA-10

[Liên hệ giá]


CA-15

Loa CF Audio CA-15

[Liên hệ giá]


CA-215

Loa CF Audio CA-215

[Liên hệ giá]


CA-8

Loa CF Audio CA-8

[Liên hệ giá]


CF-Aqualizer Audio

CF-Aqualizer Audio

[Liên hệ giá]


DA-Aqualizer Audio

DA-Aqualizer Audio

[Liên hệ giá]


HV-Aqualizer Audio

HV-Aqualizer Audio

[Liên hệ giá]


LA-110

Loa CF Audio LA-110

[Liên hệ giá]


LA-110s

Loa CF Audio LA-110s

[Liên hệ giá]


LA-112

Loa CF-Audio LA-112

[Liên hệ giá]


LA-112s

Loa CF Audio LA-112s

[Liên hệ giá]


LA-208

Loa CF Audio LA-208

[Liên hệ giá]


LA-208s

Loa CF Audio LA-208s

[Liên hệ giá]


LA-210

Loa CF Audio LA-210

[Liên hệ giá]


LA-210s

Loa CF Audio LA-210s

[Liên hệ giá]


LA-210X

Loa CF Audio LA-210X

[Liên hệ giá]


LA-210XS

Loa CF Audio LA-210XS

[Liên hệ giá]


LA-2123

Loa CF-Audio LA-2123

[Liên hệ giá]


LA-218B

Loa CF Audio LA-218B

[Liên hệ giá]


LA-B2

Loa CF Audio LA-B2

[Liên hệ giá]


Loa kéo di động Live Beat LB 09

LB 09

8,690,000 VND


Loa kéo di động Live Beat LB 1508A

LB 1508A

4,850,000 VND


Loa kéo di động Live Beat LB 1509

LB 1509

4,650,000 VND


Loa kéo di động Live Beat LB 1519

LB 1519

4,650,000 VND


Loa kéo di động Live Beat LB 15A06

LB 15A06

8,350,000 VND


Loa kéo di động Live Beat LB 15A09

LB 15A09

8,290,000 VND


Loa kéo di động Live Beat LB 15S

LB 15S

8,590,000 VND


Loa kéo di động Live Beat LB 15S-X2

LB 15S-X2

14,290,000 VND
-10%


Loa kéo di động Live Beat LB 15S2

LB 15S2

9,290,000 VND


Loa kéo di động Live Beat LB 15SG
8,690,000 VND


Loa kéo di động Live Beat LB 182

LB 182

7,290,000 VND


Loa kéo di động Live Beat LB 18S

LB 18S

12,390,000 VND


Loa kéo di động Live Beat LB 503

LB 503

7,290,000 VND


Loa kéo di động Live Beat LB 505

LB 505

8,290,000 VND


Loa kéo di động Live Beat LB1501

LB 1501

4,650,000 VND


M-12

Loa CF Audio M-12

[Liên hệ giá]


M-15

Loa CF Audio M-15

[Liên hệ giá]


M-15Pro
[Liên hệ giá]


MB-10

Loa CF Audio MB-10

[Liên hệ giá]


MB-15

Loa CF Audio MB-15

[Liên hệ giá]


MX-12

Loa CF Audio MX-12

[Liên hệ giá]


MX-15

Loa CF Audio MX-15

[Liên hệ giá]


PW-Aqualizer Audio

PW-Aqualizer Audio

[Liên hệ giá]


REF-153

Loa CF Audio REF-153

[Liên hệ giá]


REF-15i

Loa CF Audio REF-15i

[Liên hệ giá]

Nhập các ký tự mà bạn nhìn thấy trong hình trên.

Sản phẩm cùng loại

 
Loa kéo di động Live Beat LB 09
Loa kéo di động Live Beat LB 09

9,500,000 VND   8,690,000 VND

   
Loa kéo di động Live Beat LB 1508A
Loa kéo di động Live Beat LB 1508A

6,300,000 VND   4,850,000 VND

   
Loa kéo di động Live Beat LB 1509
Loa kéo di động Live Beat LB 1509

6,000,000 VND   4,650,000 VND

   
Loa kéo di động Live Beat LB 1519
Loa kéo di động Live Beat LB 1519

6,000,000 VND   4,650,000 VND

 
 
Loa kéo di động Live Beat LB 15A06
Loa kéo di động Live Beat LB 15A06

9,000,000 VND   8,350,000 VND

   
Loa kéo di động Live Beat LB 15A09
Loa kéo di động Live Beat LB 15A09

9,000,000 VND   8,290,000 VND

   
Loa kéo di động Live Beat LB 15S
Loa kéo di động Live Beat LB 15S

9,000,000 VND   8,590,000 VND

   
Loa kéo di động Live Beat LB 15S-X2
Loa kéo di động Live Beat LB 15S-X2

15,900,000 VND   14,290,000 VND

 
 
Loa kéo di động Live Beat LB 15S2
Loa kéo di động Live Beat LB 15S2

10,500,000 VND   9,290,000 VND

   
Loa kéo di động Live Beat LB 15SG
Loa kéo di động Live Beat LB 15SG

8,690,000 VND

   
Loa kéo di động Live Beat LB 182
Loa kéo di động Live Beat LB 182

8,500,000 VND   7,290,000 VND

   
Loa kéo di động Live Beat LB 18S
Loa kéo di động Live Beat LB 18S

13,500,000 VND   12,390,000 VND

 
Đang tải...

Bản quyền thuộc về cfaudio.vn - Thiết kế websitequảng cáo Google bởi KOKO Media